ในช่วงจัดฟัน.. มีวิธีแปรงฟันอย่างไร
เมษายน 11, 2017

หลักในการเรียนรู้เพื่อการจัดฟันแบบเซรามิกใสมีข้อดีอย่างไร

เมื่อจะต้องทำการจัดฟันแบบเซรามิกใส การใช้เครื่องมือจัดฟันก็จะเป็นเซรามิกที่มีสีเหมือนฟัน (ceramic Braces)  ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการจัดฟันที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น ที่จะช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆ ไปแล้ว ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันหรือที่เรียกว่าการจัดฟันแบบเซรามิกใส ซึ่งช่วยให้วัสดุในการจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลงอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นทราบว่าตัวคุณกำลังจัดฟันอยู่

ข้อดีของการจัดฟันแบบเซรามิกใส

ในการจัดฟันแบบเซรามิกใส ทันตแพทย์จะใส่เครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิกที่เป็นสีใส ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์จัดฟัน ด้วยการใช้วัสดุเซรามิกชนิดพิเศษแทนการใช้โลหะ และด้วยลักษณะเฉพาะที่ว่านี้ก็คือมีสีที่ใกล้เคียงกับสีของฟัน ส่งผลให้การติดอุปกรณ์การจัดฟันแบบเซรามิกใสเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ต้องการให้เป็นที่สะดุดตา ซึ่งการจัดฟันแบบเซรามิกใส เป็นการจัดฟันที่มักเห็นได้ตามคลินิกทั่วไป แต่อาจไม่เป็นที่นิยมมาก และจะพบได้ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ต้องการการจัดฟันแบบที่มองไม่เห็นเป็นที่ชัดเจนมาก โดยใช้วิธีการติดเครื่องมือแบบเซรามิกที่มีสีใกล้เคียงกับผิวฟันไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า จากนั้นจึงใส่ลวดผ่านร่องเครื่องมือและใช้ยางสีใสรัดเข้ากับเครื่องมือจัดฟัน

หลักในการจัดฟันแบบเซรามิกใส

การจัดฟันแบบเซรามิกใสจะมีเครื่องมือการจัดฟันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นสีและความใสใกล้เคียงสีฟันมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากให้ใครรู้และสังเกตเห็นเป็นที่เด่นชัดเจน อีกอย่างการจัดฟันแบบเซรามิกใส เป็นการติดตั้งเครื่องมือด้านนอก ทำให้การดูแลรักษาเครื่องมือสามารถทำได้ง่ายกว่า  ซึ่งการจัดฟันชนิดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายของการรักษาแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เพราะวัสดุแบบเซรามิคที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ติดกับฟันและอยู่ในปากได้นานกว่าเครื่องมือแบบโลหะ  รวมถึงจำนวนการใช้งานก็ไม่มากเท่ากับแบบโลหะทำให้ค่าใช้จ่ายจึงมีราคาสูงกว่า หากเทียบกับความเหมาะสมกับคนที่ต้องการจัดฟันแบบเซรามิกใสถือว่าไม่แพงจนเกินไป

หลักในการจัดฟันแบบเซรามิกใส

การจัดฟันแบบเซรามิกใสจะมีเครื่องมือการจัดฟันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นสีและความใสใกล้เคียงสีฟันมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากให้ใครรู้และสังเกตเห็นเป็นที่เด่นชัดเจน อีกอย่างการจัดฟันแบบเซรามิกใส เป็นการติดตั้งเครื่องมือด้านนอก ทำให้การดูแลรักษาเครื่องมือสามารถทำได้ง่ายกว่า  ซึ่งการจัดฟันชนิดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายของการรักษาแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เพราะวัสดุแบบเซรามิคที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ติดกับฟันและอยู่ในปากได้นานกว่าเครื่องมือแบบโลหะ  รวมถึงจำนวนการใช้งานก็ไม่มากเท่ากับแบบโลหะทำให้ค่าใช้จ่ายจึงมีราคาสูงกว่า หากเทียบกับความเหมาะสมกับคนที่ต้องการจัดฟันแบบเซรามิกใสถือว่าไม่แพงจนเกินไป

ข้อควรรู้ของการจัดฟันแบบเซรามิกใส

การจัดฟันแบบเซรามิกใส ราคาจะสูงกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา เพราะตัววัสดุอาจเปราะและแตกหักได้ง่ายเมื่อเทียบกับวัสดุแบบโลหะ ซึ่งอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากวัสดุที่แตกหักเอง โดยระยะเวลาในการจัดฟันค่อนข้างนาน อยู่ในช่วงประมาณ 2-5 ปี ในการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟันและโครงสร้างฟันของแต่ละคน  ระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากัน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้ ซึ่งข้อควรระวังของการจัดฟันแบบเซรามิกใสนั้น ถึงแม้ว่าเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิกจะมีความแข็งแรงและผิวที่เรียบมันวาว แต่ก็ยังน้อยกว่าแบบโลหะ ทำให้ต้องดูแลระมัดระวังและรักษาเครื่องมือเป็นพิเศษ  ควรดูแลเครื่องมือจัดฟันตามคำแนะนำ และพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพื่อส่งผลของการจัดฟันให้สำเร็จตามกำหนด  เพราะหากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปาก ให้รีบพบหรือปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรักษาอาการผิดปกติทันที

วิธีการจัดฟันแบบเซรามิกใส เป็นการใช้หลักการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึดดึง เพื่อทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่กำหนดโดยทันตแพทย์  ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการจัดฟัน ซึ่งผู้จัดฟันไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ทำให้ต้องมาพบแพทย์เป็นประจำตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งผู้ที่เหมาะกับการจัดฟันแบบเซรามิกใสสามารถทำได้ทุกเพศ ทุกวัย  ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคลและการพิจารณาจากทันตแพทย์ ก่อนการจัดฟันควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

Comments are closed.