ฟันปลอม ( Prosthesis )

ฟันปลอมแบบถอดได้ หมายถึงฟันปลอมที่ใส่แล้วสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้โดยไม่ได้ยึดติดแน่นกับฟันซี่ข้างเคียงในช่องปาก

ฟันปลอมแบบถอดได้ มีด้วยกัน 2 แบบใหญ่ๆ คือ

  1. ฟันปลอมแบบพลาสติกทั้งชิ้น
  2. ฟันปลอมแบบมีโครงโลหะเพื่อเสริมความแข็งแรข้อดีของฟันปลอมแบบถอดได้คือ ราคาจะต่ำกว่าฟันปลอมชนิดติดแน่นหรือครอบฟัน สะพานฟัน  แต่ก็มีข้อเสียที่ชิ้นของฟันปลอมจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้พูดจา หรือเคี้ยวได้ไม่สะดวก นอกจากนี้อาจจะใช้ในการเคี้ยวอาหารได้ไม่ดีเท่าฟันปลอมชนิดติดแน่น หรือรากฟันเทียม และนอกจากนี้เมื่อใช้ไปนานๆ ฟันปลอมอาจจะมีการหลวม หลุดได้ง่าย เพราะมีการสึกได้เนื่องจากการใช้งานประจำวันทั่วไป ทำให้ฟันปลอมมีการขยับได้ หรือหลุดจากตำแหน่งที่ควรจะเป็น

คำแนะนำสำหรับฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมชนิดถอดได้ ไม่ควรใส่ตลอดเวลา ควรถอดออกมาทำความสะอาดหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว และควรถอดทำความสะอาด แช่น้ำไว้ตอนกลางคืน เพื่อให้เนื้อเยื่อของช่องปากได้มีการพักบ้าง