การจัดฟันแบบ Invisalign
เมษายน 4, 2017

ประโยชน์และข้อควรระวังของการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ

การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ  (Metal Braces)  ถือได้ว่าเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือที่ทำจากวัสดุโลหะที่มีคุณภาพที่สามารถเห็นได้ตามคลินิกจัดฟันทั่วไป การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะเป็นการจัดฟันที่ใช้ติดด้านนอกของผิวฟันด้านหน้าซึ่งจะช่วยเคลื่อนตัวฟันเพื่อเป็นการเรียงฟันให้สวยงาม แต่จะมีการเปลี่ยนยางทุกเดือน เพราะยางจะหมดอายุการใช้งานทำให้ต้องเปลี่ยนสีสันของยางตามไปด้วย ส่งผลให้เป็นที่นิยมสำหรับผู้จัดฟันทั่วไป เพราะได้เปลี่ยนสีของยางอยู่บ่อยๆ ทำให้การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ ดูไม่น่าเบื่อแถมยังเป็นเทรนด์นิยมอีกด้วย

การจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะให้มีขนาดเล็กลง ประกอบกับมีความหลากหลายของสียางมากขึ้น  ทำให้สามารถพบเห็นการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ ในกลุ่มคนจัดฟันทั่วไปที่ต้องการสีสันของยาง และทำให้ไม่มีปัญหาในการที่คนอื่นจะสามารถมองเห็นการจัดฟันของคุณได้ การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนนับได้ว่าเป็นวิธีที่มีความนิยมมากที่สุด และเป็นเครื่องมือที่มีความหลากหลายในการจัด ซึ่งจะมีโลหะที่แข็งแรงคือ แบล็คเก็ท เพื่อทำการติดกับผิวฟันด้านนอกซึ่งจะเป็นการใส่ลวดผ่านลวดที่ยึดติดกับร่องแบล็คเก็ท (Bracket) และทันตแพทย์จะทำการใส่ยาง O-Ring รัดตัวเครื่องมือจัดฟันเพื่อให้ติดกับลวดจัดฟันเพื่อยึดในส่วนของฟันแต่ละซี่ ให้มีการเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง และตำแหน่งของฟันที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง

ข้อดีของการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ  

ความจำเป็นในการเปลี่ยนยางที่ยึดกับฟันแต่ละซี่ทุกๆ เดือน นอกจากจะได้ความอินเทรนด์กับสีสันของยางที่ผู้จัดฟันสามารถเปลี่ยนทุกครั้งแล้ว  ยังเป็นการคงสภาพของการเคลื่อนของฟันและเป็นการกำหนดทิศทางของฟันในแต่ละส่วนเพื่อให้ฟันสามารถเข้ารูปไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เร็วมากยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสียางจะมีอาการปวดมากหรือปวดน้อยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งข้อดีของการดูแลรักษาฟันและดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ  คือ สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะอยู่ภายนอกของตัวฟัน ซึ่งเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ มีผิวเรียบและมันวาว ทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่า  การติดตั้งวัสดุด้านนอกของฟันจะทำให้การดูแลและสามารถทำความสะอาดง่าย มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งคุณยังสามารถสนุกกับการเลือกสีสันหลากหลายของยางได้อีกด้วย สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายของการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ ราคาไม่สูงมากทำให้ค่ารักษาจึงไม่แพงมากทำให้เป็นที่นิยมของผู้ที่ต้องการจัดฟันทั่วไป

ข้อควรระวังในการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ   

ควรดูแลเครื่องมือจัดฟันด้านนอกแบบโลหะตามคำแนะนำของทันตแพทย์และให้มาตรวจฟันทุกครั้งที่ถึงเวลาเปลี่ยนยาง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของการรักษาตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด และหากเกิดความผิดปกติของเครื่องมือภายในช่องปาก ให้รีบเข้าพบหรือปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อรักษาอาการผิดปกติจะได้ช่วยรักษาได้ทันท่วงที ซึ่งวิธีการรักษาการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ เป็นการใช้หลักการของการจัดฟันโดยอาศัยแรงยึดดึงเพื่อทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตำแหน่งที่กำหนดโดยทันตแพทย์จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของการจัดฟัน และผู้จัดฟันเองจะไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้  จึงต้องมาพบแพทย์เป็นประจำตามกำหนดเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องมือ

ระยะเวลาในการรักษาการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ  

ปกติการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-5 ปี ในการจัดฟัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ทำให้ระยะเวลาอาจไม่เท่ากัน  ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและดูแลเรื่องนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายของการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะจะอยู่ที่ราคาประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันว่ามีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้กำหนด และประเมินสภาพฟันอีกครั้งหลังจากการตรวจ การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะสามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล และการพิจารณาจากทันตแพทย์ ก่อนการจัดฟันด้านนอกแบบโลหะควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม


การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า เป็นการทำเพื่อเคลื่อนและเรียงฟันให้สวยงาม โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน เพราะมีสีมากมายให้เลือกตามความพอใจของผู้ติดเครื่องมือจัดฟัน ทำให้เป็นวิธีจัดฟันที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะเป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ปัจจุบันได้พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและสวยงามมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยติดเครื่องมือจัดฟันไว้ที่ผิวฟันด้านหน้าแล้วใส่ลวดผ่านช่องเครื่องมือเพื่อทำการยึดลวดกับเครื่องมือด้วยยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดฟันโดยเฉพาะ เพื่อเคลื่อนฟันในตำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องการ โดยจะต้องติดเครื่องมือจนกว่าจะครบการรักษาและจะต้องดูแลการแปรงฟันรวมทั้งการขัดฟันเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าฟันสะอาดทุกครั้ง

Comments are closed.