จัดฟันด้านในแบบโลหะ
เมษายน 4, 2017
จะทราบได้อย่างไรว่าเราควรจัดฟัน
เมษายน 5, 2017

ขั้นตอนการทำความสะอาดฟันปลอมแบบติดแน่น หรือสะพานฟัน

  1. แปรงฟันตามปกติให้ทั่วถึงฟันทุกด้าน และทุกซี่ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  2. ใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งก่อนแปรงฟันก่อนนอน

3.ใช้ที่ร้อยไหม(floss threader) ทำการร้อยไหมขัดฟันสอดเข้าไปข้างใต้ของสะพานฟัน เพื่อทำความสะอาดด้านใต้สะพานฟัน

4.ถ้าช่องว่างระหว่างฟัน หรือซอกฟันมีช่องขนาดใหญ่ ควรใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดด้วย

Comments are closed.